Alumīnija gāzes balonu pārbaude ar ultraskaņu

VALPRO kopš šī gada janvāra ir papildinājis pakalpojuma grozu Inspekcijas dienestā – 0,6 litru tilpuma alumīnija balonu pārbaude ar ultraskaņas metodi.

Inspekcijas dienests jau kopš 2006. gada veic dažādu tilpumu gāzes balonu periodisko pārbaudi, kur viena no svarīgākajām balona stāvokļa novērtēšanas sastāvdaļām ir pārbaude ar hidraulisko spiedienu. Hidraulisko pārbaudi pieļaujams aizstāt ar ultraskaņas pārbaudi, kur balonu skenē, tādējādi pārbaudot vai tam ir kāda plaisa un, vai sienas biezums ir pieļaujamās robežās.

Darbs ir atbildīgs un ultraskaņas metodes pārbaudes var veikt profesionāli apmācīti speciālisti – inspektori. Speciālistu sagatavošanai tika pieaicināta sertificēšanas institūcija AS “Inspecta Latvia”, piesaistot pasniedzēju no Baltkrievijas “Belgorkhimprom” mācību centra. Topošie speciālisti tika ieteikti un izvēlēti no mūsu esošo darbinieku vidus, kuri mācības uzsāka jau 2019. gada oktobrī. Lai saņemtu sertifikātu, kas apliecina kompetenci veikt nesagraujošo testēšanu ar ultraskaņas metodi (UT, 2.līmenis), bija intensīvi jāmācās četras nedēļas un nobeigumā jākārto eksāmens. Ar prieku varam teikt, ka eksāmenu veiksmīgi nokārtoja visi apmācību dalībnieki.

Interesants fakts ir, kaut mums šis produkts un pakalpojums ir jauns un Latvijā šāda gāzes balona produkta izmantošana ir zināma tikai retajam, Eiropas valstu kā Vācija, Austrija, Zviedrija un citu valstu mājsaimniecībās šo balonu izmanto dzērienu gāzēšanas aparātos, kas ir ļoti populāri. Par to liecina arī mūsu inspektoru teiktais - vecākais balons, kādu ir nācies pārbaudīt, ir ar 1993. gada marķējumu.

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO SIA All Rights Reserved