SIA "VALPRO" noslēdz energoefektivitātes projektu

Projekta mērķis bija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti, realizējot ēku renovāciju, apgaismojuma nomaiņu un siltuma atgūšanu no saspiestā gaisa kompresoriem, aprīkojot metināšanas vietas ar filtrācijas iekārtām, apmācot darbiniekus projekta realizēto aktivitāšu efektīvā pielietojumā. Ar energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem plānots samazināt siltumenerģijas un elektrības patēriņu, kas tiešā veidā ietekmēs CO2 emisiju samazinājumu. Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā ir 1.26 kg CO2/LVL.

Projekts tika īstenots saskaņā ar 2011.gada 16.martā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, SIA ''Vides investīciju fonds'' un SIA ''VALPRO'' parakstīto līgumu par projekta "Siltumnīcefekta gāzes emisiju samazināšana SIA ''VALPRO'' ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā" īstenošanu Nr. KPFI-6/42.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 144 869 LVL, projekta atbalstāmās izmaksas sastāda 107 960 LVL, no kurām KPFI finansējums plānots 45 % apjomā.

KPFI_Logo.jpg VALPRO_logo.jpg

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO SIA All Rights Reserved