SIA "VALPRO" Inspekcijas dienestam piešķirta akreditācija

2010.gada 24.maijā SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs SIA "VALPRO" Inspekcijas dienestam piešķīra akreditāciju atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17020 standarta prasībām.

Akreditācijas apliecība apliecina, ka SIA "VALPRO" Inspekcijas dienests ir kompetents veikt inspicēšanu kā A grupas inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS NE ISO/IEC 17020 standartam un Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā: transportējamās spiedieniekārtas. Akreditācijas darbības laiks ir līdz 2014. gada 23.maijam.

 

Atpakaļ


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: 40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO SIA All Rights Reserved