Sertifikācija

SIA „VALPRO” ir sertificēta Integrētā kvalitātes, vides, energo un darba aizsardzības vadības sistēma (IVS) atbilstoši standartu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 papildināts ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi" un ISO 45001:2018 prasībām.

 

SIA „VALPRO”
Kvalitātes, vides, energo un darba aizsardzības politika

SIA “VALPRO” darbība ir metāla izstrādājumu projektēšana, ražošana, pārdošana un transportējamo gāzes balonu atkārtotas atbilstības novērtēšana un periodiskā inspicēšana.
VALPRO biznesa mērķi balstīti uz principiem – augstākā kvalitāte produktam un sniegtajam pakalpojumam, minimāla uzņēmējdarbības ietekme uz vidi, energoefektīva un efektīva ražošana, un maksimāli droša darba vide.
 
Noteiktās stratēģijas īstenošanai uzņēmums uzņemas saistības: 
- apmierināt klientu vēlmes klientam vēlamā  laikā un kvalitātē;
- ievērot un izpildīt saistošos LR un Eiropas likumdošanas aktus un normatīvus, starptautisko standartu, uzņēmuma normatīvi tehniskās dokumentācijas un integrētās vadības sistēmas prasības;
- novērst apdraudējumus darbinieku drošībai, veselībai un mazināt nelaimes gadījumu un arodsaslimstības riskus, uzlabojot un pilnveidot darba vidi;
- analizēt un samazināt būtiskos vides aspektus;
- analizēt un samazināt energoresursu patēriņus; 
- apmācīt un uzraudzīt darbiniekus kvalitātes, vides, energo un darba aizsardzības prasību ievērošanā un drošā un efektīvā iekārtu izmantošanā;
- pilnveidot integrēto vadības sistēmu, lai īstenotu nepārtrauktu produkcijas kvalitātes, klientu apmierinātības, darbinieku drošības un ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, lai visi uzņēmuma darbinieki piedalītos mērķu un uzdevumu izpildē, sekmējot uzņēmuma nospraustās stratēģijas īstenošanu un ekonomisko rādītāju uzlabošanu.
 

 

Sertificētā uzņēmuma darbības sfēra:

Dažādu metāla izstrādājumu projektēšana, ražošana un pārdošana. Specializācija ugunsdzēsības aparātu korpusu, metāla kannu un to aksesuāru ražošanā. Transportējamo tērauda un alumīnija gāzes balonu atkārtotas atbilstības novērtēšana un periodiskā inspicēšana.

 


Kontakti

SIA „VALPRO”
L. Laicena iela 2, Valmiera,
LV-4201, Latvija; karte
Reģ.nr.: LV40003058280

 

Tālr: +371 64 207 240
Fakss: +371 64 207 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

Mēs sociālajos tīklos© 2019 VALPRO Ltd. All Rights Reserved